Galleri Sanders Startsida
Konst: Mauritz Karström.

Mauritz Karström

Lunnevads folkhögskola - bild och formlinjen 1,5 år, Konstskolan i Stockholm en termin, Nordiska Konstskolan, Kokkola, Finland 2 år, Valands Konsthögskola, Göteborg 5 år.

Samlingsutställningar

Östgöta vårsalong ca 15 gånger, Elevutställningar, Lunnevad, Linköping, Elevutställningar, Nordiska Konstskolan, Kokkola,Valands Konsthögskola, 5 uttagna ur 60 st, Galleri Rotor, 1991, Valands Konsthögskola antagningsprover Galleri Rotor, 1991, Stenhusgården, Linköping, Kulturcentrum, Göteborg, 1996 och 1997, Stockholm Art Fair Sollentunamässan, 1999 via Galleri Viktoria Göteborg, Idrott vandringsutställning i Östergötland, 1997-2000-10-10, Carrousel du Louvre, Paris, 2000,Le Centre Culturel Municipal Vllenceuve-Saint-George, 2000, Samlingsutställning Tunis, Tunisien, 2001,Salong de Printemps, Montmartre, Paris, 2003, Stockholm Art Fair Sollentunamässan, via Galleri Tapper-Popermajer Malmö.

Separatutställningar

1992 ICL Nokia Data, Linköping, 1993 Galleri Utkast, Umeå, 1993 Caids Catics Art Room, Göteborg, 1994 Linköpings stadshus, 1996 Galleri Rotor, Göteborg, 1997 Kisa Värdshus, 1997 Göteborgs Konstförening, 1997 A-Gallery, Göteborg, 1999 Galleri Viktoria, Göteborg, mars, 1999 Galleri Silon, Lidköping, 1999 Galleri viktoria, Landskap, oktober, 1999 Utställningssalongen, Stockholm, 2000 Galleri Viktoria, Akvarellutställning, 2000 Stockholm Art Fair, Sollentuna mässan, mars, 2000 Saab Linköping, 2000 Galleri 88, Strömstad, oktober, 2000 Galleri Viktoria, november, 2001 Galleri Art Diana, Helsingfors, Finland, 2001 Finspångs Konstförening, Finspång, 2001 Särdals kvarn, konstgården, Haverdal, 2001 Utställningssalongen, Stockholm, 2001 Galleri Vättern, Motala kommun, 2002 t a p p e r - p o p e r m a j e r, Malmö, 2002 Galleri Viktoria, Göteborg, 2003 Utställningssalongen, Stockholm, 2003 t a p p e r - p o p e r m a j e r, Malmö.

Utsmyckningar

1998 Gamla Karleby Kyrkolokal, Kokkola, Finland.

Representerad

Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Falköpings kommun, Kisa Värdshus, Göteborgs Konstmuseum, Kulturnämnden Göteborg, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn.