Galleri Sanders Startsida
Konst: Mats Rydstern.

Mats Rydstern

"Jag är född 1952. Som barn var tecknandet och målandet ett av mina stora intressen. Min pappa målade en del på sin fritid så jag hade ju sett hur det hela gick till.

När jag var elva år fick jag en ”oljefärgslåda” i julklapp och satte igång med att måla djur i bästa Bruno Liljeforsstil så gott det nu gick.

I Helsingborg där jag gick de två sista åren på gymnasiet 1969-71 började jag mer medvetet måla, teckna och hysa ”konstnärsdrömmar”. Under det följande året då jag gjorde lumpen lämnade jag in några trevande alster som arbetsprover till Konstindustriskolan i Göteborg. Döm om min glädje när jag kom in och kunde börja där hösten 1972.

året efter sökte jag mer av nyfikenhet in på Valands Konsthögskola och till min förvåning kom jag in även där.

I början på sjuttiotalet var Valand en ganska vänsterpolitiserad institution men det växte även där hos många fram ett stort intresse av att "återvinna verkligheten" och studera modell. Mina fem år på Valand ägnade jag i huvudsak just åt att måla och teckna modell. Den lärare som betydde mest för min konstnärliga utveckling under dessa år var främst Alvar Jansson. Den största påverkan och det viktigaste som händer på en konstskola är dock det som stöts och blöts elever och kompisar emellan. Man blir rätt präglad av alla de värderingar och idéer som gäller under den tid man råkar befinna sig på skolan. Den mycket informella undervisning som erbjöds på Valand under sjuttiotalet skiljde sig på gott och ont rätt mycket från dagens mer filosofiskt och teoretiskt präglade konsthögskoleutbildningar.

Efter valandstiden, 1979, har jag varit verksam som konstnär och ställt ut relativt flitigt genom åren. Det har blivit ett fyrtiotal separatutställningar sedan dess. Jag bildade familj och blev kvar i Göteborg fram till 1987 då vi p.g.a. min frus arbete flyttade till Lund och här bor och arbetar jag fortfarande.

1978 reste jag till Kreta för att måla landskap i det fria. För första gången upptäckte jag medelhavsljuset. Denna nyfunna medvetenhet om ljuset hade och har fortfarande stor betydelse för mitt arbete. Alltsedan dess har jag under upprepade resor till södra Frankrike, Italien och Grekland fortsatt att försöka fånga detta sydländska, starka, kritiga och fuktmättade ljus. Jag har målat hundratals dukar som friluftsmålare ute under bar himmel. Det finns inte mycket som går upp mot att under stilla koncentration stå ensam ute i ett landskap och med snabba drag och utan biavsikter försöka skildra ljuset.

Efter en mer nonfigurativ period under nittiotalet så arbetar jag återigen mer naturalistiskt.

Sedan 1993, parallellt med mitt "vanliga" måleri, har jag även ägnat mig en del åt porträttmåleri. Förutom det rent tekniska hantverket är det något speciellt som uppstår mellan mig och modellen. Nästan alltid så har det efterhand uppstått en förtrolig och fin kontakt mellan mig och min modell som har varit mycket stimulerande."

Separatutställningar i urval

Galleri Aveny, Göteborg 1991.
Galleri Kopparmöllan, Helsingborg 1991.
Galerie Holm, Malmö 1993.
Färg & Form, Stockholm 1994.
Galleri Sigma, Växjö 1994.
Galleri Aveny, Göteborg 1996.
Galleri Lindqvist, Bromölla 1996.
Galerie Holm, Malmö 1996.
Höganäs museum 1997.
Färg & Form, Stockholm 1998.
Galleri Rosenberg, Höganäs 1998.
Galleri Sigma, Växjö 1998.
Flaménska galleriet, Borås 1999.
Galerie Holm, Malmö 1999.
Galleri Linné, Uppsala 2000.
Galleri Sjöhästen, Nyköping 2000.
Galleri Sander, Norrköping 2001.
Galleri Pictor, Munka-Ljungby 2001.
Galleri Aveny, Göteborg 2001.
Färg & Form, Stockholm 2002.
Galerie Holm, Malmö 2002
Galleri Ängeln, Lund, 2003
Södra Galleriet, Stockholm 2005
Galleri Blå, Linköping, 2005
Galerie Holm, Malmö, 2005
Galleri Aveny, Göteborg, 2006

Representerad

Helsingborgs museum.
Höganäs museum.
Statens konstråd.
Stockholms läns landsting.
Västra Götalands landsting.
Landstinget Skåne.
Landstinget i Värmland.
Göteborgs stad.
Kungälvs, Lerums, Höganäs, Helsingborgs, Landskronas, Höörs, Lunds, Växjös, Båstads, Eslövs kommuners samlingar

(Källa: http://www.rydstern.nu/)