Galleri Sanders Startsida
Konst: Irene Annerud.

Irene Annerud

Konstnärlig utbildning för:

Fritz Sjöström, 1985
Georg Suttner, 1987-1998, Gerlesborgskolan och Provence (kortkurser)

Utställningar i urval:

Källa: http://www.ireneannerud.se/